Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení – školní rok 2023/2024 

INFORMACE O 2. KOLE - www.prihlaskynastredni.cz  - NEVZALI MĚ NA STŘEDNÍ, CO MOHU DĚLAT?!?

 

Termíny přijímacích řízení:

Talentové zkoušky

 1. ½ ledna 2024

Konzervatoř

 1. ½ ledna 2024

Učební obory - pohovory

duben 2024

OBORY

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

4leté

12. 4. 2024

15. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

víceletá gymnázia

16. 4. 2024

17. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

 

Přijímací zkoušky budou jednotné od firmy CERMAT:

70 min MATEMATIKA – max. 50 bodů a 60 min ČESKÝ JAZYK -  max. 50 bodů + event. pohovor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení – školní rok 2023/2024 - INSTRUKCE, dle schváleného zákona

 1. Přihlášky (2)  s talentovými zkouškami do 30. 11. 2023 – postaru z Bakalářů.
 2. Žáci dále mohou podat přihlášky na 3  školy či obory. Přihlášky budou vyplňovat zákonní zástupci do elektronického systému a hlásit se bankovní identitou. (Tento systém bude zkušebně spuštěn 15.1.2024, ale rodiče nesmí odkliknout odeslat😊.) Pokud nemají bankovní identitu, systém jim prý vygeneruje heslo, vše v systému vyplní a vytisknou a odevzdají na dané školy papírově.
 3. Přihlášky musí být na SŠ i OU od 1. února do 20. února 2024. (Ne dřív ne déle!)
 4. Žáci budou přijati dle priorit, bude tedy záležet na pořadí škol na přihláškách. Žáci budou do systému zadávat 3 přihlášky (+ 2 na talentovky, pokud je podali) Seřadí školy podle zájmu, takže SŠ s talentovkou třeba napíší na 4. a 5. místo, nebo na 1. a 3. to je jejich volba.
 5. K některým oborům je potřeba doložit potvrzení od lékaře. Na potvrzení od lékaře MŠMT připravuje formulář. Na něj uchazeč nesmí zapomenout vyplnit číslo oboru!
 6. Během prosince až února některé školy umožní přijímací zkoušky nanečisto.                Doporučujeme vyzkoušet! 
 7. Dále je možné využít přípravných kurzů, je jedno, na kterou školu bude žák docházet.
 8. Přijímací zkoušky budou jednotné od firmy CERMAT: 70 min MATEMATIKA – max. 50 bodů, 60 min ČESKÝ JAZYK -  max. 50 bodů + event. pohovor
 9. Do 31. 1. 2024 jsou všechny školy povinny zpřístupnit na svých webových stránkách podmínky přijetí. (otevřené obory, počet přijímaných, hodnocení uchazečů = přijímací testy + vysvědčení + diplomy…)
 10. 6. 5. 24 Cermat zveřejní výsledky ředitelům – cca po 4 dnech ZVEŘEJNĚNÍ      na stránkách škol a v plánované aplikaci (papírová oznámení/dopisy nebudou).
 11. ZÁPISOVÉ LÍSTKY se ruší! Žák bude přiřazen dle priority (1., 2., nebo 3. škola, event. 4. a 5. škola, podle přijímacího řízení, tedy body za testy, vysvědčení …) Pokud nebude přijat nikam, přihlásí se do 2. kola, popřípadě do 3. kola, měla by zbýt jen hrstka uchazečů (budou si opět moci podat 2 přihlášky do talentových oborů a 3 do netalentových oborů).
 12. Klasická odvolání nebudou.
 13. Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech:

www.prihlaskynastredni.cz

           www.msmt.cz      www.infoabsolvent.cz    www.atlasskolstvi.cz  

 www.scio.cz

www.cermat.cz

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

www.hledam-skolu.cz

www.budoucnostprofesi.cz

 

   14. Jak vybrat vhodné následující studium?

Typy škol:

3-leté učební obory s výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např.: kominík)

4-leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička)

4-leté odborné SŠ – s maturitou pro žáky, kteří mají vyhrazený zájem (např.: lycea)

Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ

Umělecké školy a konzervatoře – zakončené maturitou, vhodné pro děti s talentem

Co je důležité při rozhodování?

Zdravotní stav, studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájmy, reálné šance na přijetí, možnosti uplatnění po ukončení studia, dojíždění, internát, finanční náročnost studia…

Co a kdo pomůže při rozhodování?

Burzy škol, dny otevřených dveří, webové stránky škol, já 😊 – výchovný poradce, PPP – profesní orientace, IPS – pracovní úřad, další informace od známých, absolventů, příbuzných …

 

   15.  Budete-li s čímkoliv potřebovat poradit, neváhejte volat na 604 706 768 nebo pište do Bakalářů!!!

 

Na závěr Vám přeji hodně sil při hledání a šťastnou ruku při výběru té správné školy.

Mgr. Lucie Jáchimová

 

 

Soubory ke stažení