Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení – školní rok 2023/2024 - NÁVRH ŠKLOSKÉHO ZÁKONA

www.prihlaskynastredni.cz - nově zřízeno

2. 10. 2023 byl podán návrh školského zákona (na přijímačkách nezůstal kámen na kameni), v těchto dnech prošel poslaneckou sněmovnou, začátkem listopadu by ho měli schválit senátoři a ještě ho musí podepsat pan prezident, předpokládaná platnost od 1. 1. 2024.

I. Jisté je pouze:

1. termíny přijímacích řízení

Talentové zkoušky

 1. ½ ledna 2024

Konzervatoř

 1. ½ ledna 2024

Učební obory - pohovory

duben 2024

OBORY

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

4leté

12. 4. 2024

15. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

víceletá gymnázia

16. 4. 2024

17. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

2. Podání přihlášek na školy s talentovou zkouškou proběhnou postaru, tedy vytisknu žákům z Bakalářů max. 2 přihlášky (na 2 různé školy, nebo na stejnou školu a 2 různé obory).

3. Přijímací zkoušky budou jednotné od firmy CERMAT:

70 min MATEMATIKA – max. 50 bodů a 60 min ČESKÝ JAZYK -  max. 50 bodů + event. pohovor

II. Plánované novinky:

 1. Přihlášky se budou na školy podávat od 1. 2.2024 – 20. 2. 2024 (ne dřív ne déle).
 2. Žáci budou podávat 3 přihlášky (+ 2 na talentovky do 30.11. 2023).
 3. Přijati budou dle priorit, bude tedy záležet na pořadí škol na přihláškách.
 4. Přihlášky budou vyplňovat zákonní zástupci do elektronického systému a hlásit se bankovní identitou (tento systém ještě není naprogramován 😊), pokud nemají bankovní identitu, systém jim vygeneruje heslo, 3. způsob postaru – škola vytiskne přihlášku z Bakalářů, ale zatím nemáme formulář na 3 školy.
 5. Zrušení zápisových lístků, dítě se nebude rozhodovat po přijetí na školy, systém podle priority z přihlášky žáky rovnou přiřadí na dané školy.
 6. Klasická odvolání nebudou.
 7. Do 2. kola přijímacího řízení by tedy podle Cermatu měla zbýt jen hrstka žáků, kteří si budou moci podat 2 přihlášky do talentových oborů a 3 do netalentových oborů.
 8. kola by měla proběhnout papírově.
 9. Na potvrzení od lékařeMŠMT připraví formulář.
 10. MŠMT zašle i „kuchařku“ pro rodiče a žáky.

Prosím, stále myslete na to, že legislativa není schválená.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení – školní rok 2023/2024 - INSTRUKCE

 1. Přihlášky (2)  s talentovými zkouškami do 30. 11. 2023 – postaru tisknu z Bakalářů.
 2. Žáci dále mohou podat přihlášky na 3  školy či obory.  
 3. K některým oborům je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
 4. Přihlášky musí být na SŠ i OU od 1. února do 20. února 2024
 5. Během prosince až února některé školy umožní přijímací zkoušky nanečisto.                Doporučujeme vyzkoušet! 
 6. Dále je možné využít přípravných kurzů, je jedno, na kterou školu bude žák docházet.
 7. Přijímací zkoušky budou jednotné od firmy CERMAT: 70 min MATEMATIKA – max. 50 bodů, 60 min ČESKÝ JAZYK -  max. 50 bodů + event. pohovor
 8. Do 31. 1. 2024 jsou všechny školy povinny zpřístupnit na svých webových stránkách podmínky přijetí. (otevřené obory, počet přijímaných, hodnocení uchazečů = přijímací testy + vysvědčení + diplomy…)
 9. 6. 5. 24 Cermat zveřejní výsledky ředitelům – cca po 4 dnech ZVEŘEJNĚNÍ      na stránkách škol a v plánované aplikaci (papírová oznámení/dopisy nebudou).
 10. ZÁPISOVÉ LÍSTKY se ruší! Žák bude přiřazen dle priority (1., 2., nebo 3. škola, podle přijímacího řízení, tedy body za testy, vysvědčení …) Pokud nebude přijat nikam, přihlásí se do 2. kola, popřípadě do 3. kola.
 11. Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech:

www.prihlaskynastredni.cz

           www.msmt.cz      www.infoabsolvent.cz    www.atlasskolstvi.cz  

 www.scio.cz

www.cermat.cz

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

www.hledam-skolu.cz

www.budoucnostprofesi.cz

 

   12. Jak vybrat vhodné následující studium?

Typy škol:

3-leté učební obory s výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např.: kominík)

4-leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička)

4-leté odborné SŠ – s maturitou pro žáky, kteří mají vyhrazený zájem (např.: lycea)

Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ

Umělecké školy a konzervatoře – zakončené maturitou, vhodné pro děti s talentem

Co je důležité při rozhodování?

Zdravotní stav, studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájmy, reálné šance na přijetí, možnosti uplatnění po ukončení studia, dojíždění, internát, finanční náročnost studia…

Co a kdo pomůže při rozhodování?

Burzy škol, dny otevřených dveří, webové stránky škol, já 😊 – výchovný poradce, PPP – profesní orientace, IPS – pracovní úřad, další informace od známých, absolventů, příbuzných …

 

   13.  Budete-li s čímkoliv potřebovat poradit, neváhejte volat na 604 706 768 nebo pište do Bakalářů!!!

 

Na závěr Vám přeji hodně sil při hledání a šťastnou ruku při výběru té správné školy.

Mgr. Lucie Jáchimová

 

 

Soubory ke stažení