Školní družina

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování a nabízí plnohodnotné využití volného času. Je to výchovně vzdělávací zařízení, kde jsou činnosti organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, vytváří podmínky pro skupinové i individuální činnosti dětí.

dd
Oddělení školní družiny
Školní družina ZŠ Holubova
1. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Marcela Zindulková
Telefon: 732 254 565
Umístění: třída v přízemí školy vpravo

Provoz: Od 6:15 hod. ve třídě I. oddělení u paní vychovatelky Zindulkové. Odpolední provoz do 16.30.

Školní družina ZŠ Holubova
2. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Jana Bažantová
Telefon: 732 493 994
Umístění: třída v přízemí školy vpravo (u tělocvičny)

Provoz: Ranní družina od 6.50. Odpolední provoz do 16.30.

Školní družina ZŠ Holubova
3. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Jana Slováková
Telefon: 731 288 297
Umístění: třída v přízemí školy vpravo (u tělocvičny)

Provoz:

Školní družina ZŠ Holubova
4. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Martina Hviezdická
Telefon: 736 682 734
Umístění: třída pod jídelnou vpravo

Provoz:

Plánované akce
Těšíme se na Vánoce
Čerti v Čertovině
Připravte si masky, bude karneval
Stavíme ze stavebnic Geomag
22. 6. Návštěva zábavního parku Tongo v Hradci Králové 13.15 - 17.00

Jaro, léto, podzim, zima,
ve družině je vždy prima.
Jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování a nabízí plnohodnotné využití volného času. Je to výchovně vzdělávací zařízení, kde jsou činnosti organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, vytváří podmínky pro skupinové i individuální činnosti dětí.

Vychovatelky připravují pro děti pestrou nabídku činností, které rozvíjejí jejich osobnost a kompenzují jednostrannou zátěž ze školy. Vedou děti především ke vztahu k přírodě a její ochraně, tradicím, sportu a zdravému životnímu stylu, rukodělným a výtvarným činnostem. Učí je vzájemné komunikaci, respektování ostatních, posilují kladné povahové vlastnosti, dbají na dodržování základních hygienických návyků a společenského chování.

Soubory ke stažení