Zápis do školy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025


Pro rezervaci času a předzápis využijeme jako v minulých letech aplikaci Zápisy Online.
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.
Zápisu se musí zúčastnit i děti, u kterých budete žádat o odklad školní docházky. (V takovém případě zaškrtnete políčko žádost o odklad a je nezbytné doložit doporučení školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti.)

Registrace k zápisu do první třídy bude probíhat od 20. 3. 2024 prostřednictvím systému www.zápisyonline.czOnline zápis 

Ikona pro přístup bude umístěna na webových stránkách a přístup bude funkční od středy 20. 3. 2024
od 8.00 do pátku 5. 4. 2024 do 11.00. V tomto systému vyplníte požadované údaje a systém Vám vygeneruje registrační číslo.

Vlastní zápis společně s motivačními aktivitami pro děti bude probíhat ve čtvrtek 4. 4. a v pátek 5. 4. 2024. Čas zápisu si můžete vybrat v aplikaci, která Vám nabídne volné termíny.

Pro úplnost zápisu je nutné zápisový lístek vytisknout, podepsat a odevzdat ve škole. Pro dokončení zápisu je nezbytný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, podle kterého ve škole zapisující pedagog ověří správnost údajů. Jestliže nemáte možnost tisku, zápisový lístek vytiskneme ve škole.


Pokud vlastníte datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis, můžete zápisový lístek vytisknout, podepsat, přiložit kopii rodného listu a občanského průkazu a vše zaslat prostřednictvím datové schránky (7twmchg) nebo na email zshol@holice-net.cz. 


Pokud nemůže využít zápis on-line, lze si stáhnout žádost o přijetí a zápisní list z našich webových stránek – v sekci ke stažení nebo zápis do 1. třídy. Tento vyplněný tiskopis přineste opět do školy společně s občanským průkazem a originálem rodného listu pro ověření. Žádost o přijetí bude ve škole dostupná v papírové podobě, nemusíte ji tisknout předem, jestliže nemáte tuto možnost.
Pro zápis bez předchozí registrace zatím předpokládáme termín ve čtvrtek 4. 4. od 14.30 do 16.30.
Zde ovšem musíte počítat s případnou čekací dobou.


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do tří dnů od ukončení zápisů ve škole na webových stránkách a vyvěšením na vstupu do školy. 
Tiskopisy najdete v záložce zápis do 1. ročníku nebo ke stažení.

Pro školní rok otevíráme dvě první třídy s maximální kapacitou celkem 60 žáků.
Ředitelkou stanovená základní kritéria pro přijímání žáků jsou:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školním obvodu ZŠ Holice, Holubova 47 a cizinci s pobytem v obci. /3b/
2. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, která nemá spádovou základní školu. /2b/
3. Starší sourozenec. /1b/
V případě rovnosti hlasů se rozhodne losováním.
Podle vyhlášky města Holice č. 13/2003 o stanovení spádových obvodů škol patří do spádového obvodu ZŠ Holice Holubova tyto ulice :
Hradecká, Bratří Čapků, Husova, Holubova, Tyršova, Polní, Dukelská, Jiráskova, Žižkova, Růžičkova, Luční, Na Mušce, Ottmarova, Pospíšilova, Lohniského, Neptalimova, Pod Homolí, městské části Podlesí a Kamenec, Puškinova, Vítězná, Revoluční, 5.května, 6.května, Mírová, 9.května,1.máje, Staroholická, Hanzlova, Nezvalova, Vrchlického, K Zastávce, Josefská, Na Balkáně, Šrámkova, Zástěrova, Ve Drahách a městská část Koudelka.
Zápisu se zúčastní také děti z obcí Poběžovice a Vysoké Chvojno.
Podle § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. má zákonný zástupce právo zvolit si jinou než spádovou školu, pokud to umožňuje kapacita zvolené školy.

Zároveň si při zápisu můžete vyplnit přihlášku do školní družiny a výsledky budou zveřejněny obvyklým způsobem.
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Mgr. Miroslava Myslivcová
ředitelka školy

 

Soubory ke stažení