Lidé ve škole

;
ředitelka školy
zástupce ředitelky
výchovný poradce
metodik prevence
koordinátor ŠVP
metodik ICT
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka, pedagogická asistentka
vychovatelka
pedagogická asistentka
pedagogická asistentka
pedagogická asistentka
hospodářka
školník