Poradenská pracoviště

Vstříc výchově v naší budově
Výchovný poradce

Máš problémy s učením? Pomůžu! Nevíš na jakou školu jít? Pomůžu! Něco tě trápí? Potřebuješ se svěřit? Pomůžu!

Výchovný poradce
Máme tendenci věnovat se prevenci
Metodik prevence

MP se snaží řešit s dětmi a rodiči problémy, které je mohou potkat (šikana, návykové látky, záškoláctví, špatné vztahy v kolektivu...). Organizuje přednášky i besedy cílené na rizikové jevy a také školní kurzy.

Metodik prevence