Rozpočet 2023

Rozpočet školy pro rok 2023 byl schválen Radou města Holic usnesením č. R/103/2022 dne 14. prosince 2022.

Ke stažení